W ostatnich latach Internet zalany został falą gotowych projektów domów. Wybór jest oszałamiający i wydaje się, że każdy znajdzie w nim coś czego potrzebuje. Kupujemy jak większość produktów oczami zachwycają nas przepiękne kolorowe wizualizacje z wizją sielankowego życia w owym domu. No i najważniejsze te projekty są tańsze nisz projekty na indywidualne zamówienie!!!

Ale czy na pewno?!

Projekt gotowy opracowywany jest z przeznaczeniem do sprzedaży anonimowemu odbiorcy. W zasadzie każdy może go kupić i wykorzystać na różnych typach działek.
Projekt gotowy obejmuje tylko sam projekt budynku, a on sam nie jest dokumentem wystarczającym do zdobycia pozwolenia na budowę. Prawo budowlane wyznacza, że projekt gotowy należy uzupełnić każdorazowo o projekt zagospodarowania działki, który już musi zostać wykonany na indywidualne zamówienie klienta. W projekcie gotowym niezbędne jest także dokonanie przeliczenia więźby dachowej i fundamentów w celu dostosowania go do danej strefy klimatycznej.
I tu zaczynają pojawiać się problemy!

Niestety często kupują działkę a następnie projekt gotowy budynku osoby nie orientujące się na co powinny zwrócić uwagę podejmując często pochopnie jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu próbując zrealizować swoje marzenie o własnym domu.
Tematem wyboru działki zajmę się w kolejnym poście – tego wyboru też warto dokonać kontaktując się ze specjalistą.
Załóżmy że mamy już naszą wymarzoną działkę i szukamy projektu zakochujemy się w projekcie gotowym kupujemy i co dalej…?

Adaptacja projektu gotowego.

Praca projektanta adaptującego projekt polega na wykonaniu „Projektu zagospodarowania działki” oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian w projekcie.
Projektant musi „wpisać” projektowany budynek w działkę i tu jeśli dobrze nie przeanalizowaliśmy wyboru projektu możemy napotkać na pierwsze schody. Lokalizacja, i kształt naszego domu musi spełniać wymagania Warunków Technicznych oraz musi być zgodna z Planem Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku ich braku Warunkami Zabudowy. Może okazać się np. że kupiliśmy projekt budynku z płaskim dachem a taki dach jest niedopuszczalny w tej okolicy. Musimy także zachować dopuszczalne odległości od granic działki, dróg innych zabudowań, linii energetycznych oraz musimy zachować wymaganą na działce powierzchnię biologicznie czynną itd.
Autor adaptacji jest zobowiązany do dokonania odpowiednich obliczeń, mających na celu sprawdzenie dostosowania projektu gotowego do istniejących warunków. Przykładowo, każdy projekt gotowy jest opracowany dla założonego rodzaju i nośności gruntu. Jeżeli jednak warunki wodno-gruntowe występujące na danej działce są inne od założonych, to konieczne może być przeprojektowanie fundamentów. Podobnie rzecz się przedstawia z dostosowaniem do wymogów wynikających z położenia w danej strefie klimatycznej, ponieważ w Polsce wyróżnia się ich aż pięć. W projekcie gotowym przyjmuje się konkretne dane dla wykonania obliczeń konstrukcyjnych, np. strefę I - toteż przy lokalizacji budynku w innej strefie, należy dokonać sprawdzeń i, w miarę konieczności, zmian konstrukcji. W przypadku budowy budynku na szkodach górniczych potrzebne będzie jeszcze zaprojektowanie zabezpieczenia budynku przed tymi szkodami co może już znacząco zmienić nam konstrukcję budynku.

Ile kosztuje projekt gotowy?

Projekt gotowy może kosztować od ok. 1500 do mniej więcej 3000 zł. Cena bywa uzależniona od wielkości domu i jego desingu . Szacując koszt projektu budowlanego, trzeba dodać do tego wydatek związany z obowiązkową adaptacją do miejscowych warunków oraz projektem zagospodarowania działki. Adaptacja projektu gotowego bez dużych zmian może kosztować około 2000 zł. Jeśli zmiany wiążą się z koniecznością przeprojektowania konstrukcji, koszt może być wyższy, a nawet znacznie przekroczyć cenę projektu gotowego.

Projekty na indywidualne zamówienie.

Zamawiając projekt na indywidualne zamówienie masz okazję wykreowania niepowtarzalnego projektu domu dostosowanego do Twoich oczekiwań, gustu, maksymalnie dopasowanego do Twojej konkretnej działki biorąc pod uwagę położenie względem stron świata (chodzi głównie o nasłonecznienie pomieszczeń), położenie względem drogi dojazdowej, budynków sąsiednich i ukształtowania terenu działki.
Projektant w pierwszej kolejności sprawdzi jaki budynek możliwy jest do wybudowania na tej konkretnej działce potem po wysłuchaniu Twoich wymagań przedstawi często kilka koncepcji jak mógłby on wyglądać. Dopiero po zaakceptowaniu koncepcji przystąpi do wykonania projektu budowlanego.

Zamawiając projekt na indywidualne zamówienie kupujesz usługę kompleksową projektant w imieniu inwestora załatwia najczęściej (zakres do indywidualnego ustalenia) wszystkie uzgodnienia i dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę:
• Zleci w Twoim imieniu wykonanie mapy do celów projektowych,
• Zleci wykonanie badań geotechnicznych gruntu,
• Jeśli dostanie Twoje upoważnienie dobierze w Urzędzie Miasta (Gminy) wszystkie niezbędne dokumenty,
• Dokona wszystkich niezbędnych uzgodnień,
• Jeśli działka jest nie uzbrojona wystąpi w Twoim imieniu do poszczególnych dostawców o Warunki Przyłączenia do sieci np. energetycznej, wodociągowej,
• Przeanalizuje z Tobą możliwości i koszty wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przydomowych oczyszczalni ścieków itd.,
• Przedstawi możliwości uzyskania dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych,
• Wykona projekt budowlany domu składający się z:projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno – budowlanego (część architektoniczna, część konstrukcyjna, cześć instalacyjna),
• Złoży projekt na tzw. ZUD, czyli Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej,
• No i w reszcie złoży w Urzędzie Miasta (Gminy) wniosek o uzyskania Pozwolenia na Budowę i w razie konieczności dokona zalecanych przez Urząd zmian lub uzupełnień,
• Przekaże Ci Prawomocne Pozwolenie na Budowę Twojego wymarzonego domu a Ty zaoszczędzisz wiele czasu i niepotrzebnych nerwów, które będą jakże cenne w późniejszej fazie budowy wymarzonego domu.

Ile kosztuje projekt na indywidualne zamówienie?

Ceny projektów domów na indywidualne zamówienie są bardzo zróżnicowane kształtują się średnio w granicach kilkudziesięciu do nawet ok. 100 zł/m2 powierzchni użytkowej budynku w zależności od biura projektowego stopnia skomplikowania konstrukcji i zakresu działań które chcemy zlecić projektantowi.

Podsumowując.

Zanim zdecydujesz się na zakup projektu typowego, skonsultuj to z osobą, która będzie dokonywać adaptacji tego projektu. Razem przeanalizujcie czy ten konkretny projekt sprawdzi się na Twojej działce. Zaoszczędzisz w ten sposób czas a co najważniejsze unikniesz niepotrzebnego stresu.

Życzę powodzenia w podejmowaniu mądrych decyzji i pięknych domów!

Aleksandra Straszak