Często osoby kupujące projekt zastanawiają się nad tym czy mogą sami dokonać zmian w zakupionym projekcie lub np podarować go znajomemu, który chciałby wybudować sobie taki sam dom.

Takie postępowanie jest niemożliwe dlatego, że zmian w projekcie może dokonywać tylko uprawniona osoba ale także i przede wszystkim dlatego, że projekt nie jest własnością inwestora!

Dokumentacja projektowa jest dziełem twórczym chronionym przez prawo autorskie. Autor (projektant) zbywa jedynie prawo do jednorazowego zrealizowania dzieła – dotyczy to w takim samym stopniu projektu powstałego na indywidualne zamówienie, jak i projektu gotowego. Nie wolno bez zgody autora (lub dysponenta praw autorskich) wykorzystać projektu po raz drugi w innym miejscu ani też dokonywać w nim zmian.

Istnieje możliwość otrzymania wyłączności na korzystanie z projektu (dotyczy to tylko zamówień indywidualnych) – wpłynie to znacząco na cenę projektu, ale będzie oznaczać, że nie pojawi się drugi, identyczny dom.

Warunki, na jakich kupuje się projekt, należy ustalić w umowie!